O spol. Mascon

… Váš partner pri výstavbe a rekonštrukcii

Naša stavebná spoločnosť dlhodobo pôsobí v segmente pozemných stavieb pričom sa zameriavame hlavne na:

- Komplexné rekonštrukcie objektov

- Obnovu bytových domov

- Realizácie fasád a zateplenie budov

- Opravy historických objektov

- Realizácie interiérov

- Vieme ponúknuť komplexnú realizáciu stavebného diela od návrhu, spracovania projektovej dokumentácie až po kolaudáciu diela.