Kostol Sv. Alžbety Uhorskej, Banská Bystrica, rekoštrukcia

Bytový dom Rosnička, Bratislava,

zateplenie fasády

Obnova bytového domu, Fučíkova ulica,

Bratislava

Obnova bytového domu,

Valaská

Oprava balkónov bytového domu, Severná ulica, Banská Bystrica

Rodinný dom, Pršianka Terasa,

Banská Bystrica

Rekonštrukcia Krajskej knižnice

Ľudovíta Štúra, Zvolen

Rekonštrukcia objektov Cargo,

Zvolen

Rekonštrukcia ZŠ,

Očová

Zateplenie obvodového pláša ZŠ,

Valaská

Bytový dom Karloveské ramená II, Bratislava, zateplenie fasády

Interiér reštaurácie Porgeska, Banská Bystrica, kompletná rekonštrukcia

Obnova bytového domu, Švermova ulica,

Bratislava

Oprava a náter fasád, hala Kovosklo

Banská Bystrica

Rodinný dom,

Čierny Balog

Rekonštrukcia dielne SOS TaS

Bratislava

Rekonštrukcia SOS TaS

Bratislava

Rekonštrukcia SKLO internátov,

Zvolen

Zateplenie obvodového plášťa PZ,

Čerín

Kompletná rekoštrukcia obytného domu,

Ladislava Sáru 1-5,  Brezno